Henbant, for people, place and planet*

TOP BAR
dafad bachgarlicchicken doorrhubarb at henbantdig yellow
       squaresweedesimple life nudesgood life bird grey bantamland army poster Give us a call: 01286 660 761  

Croeso i Henbant

Rydym wrthi’n brysur yn ceisio dysgu Cymraeg ond mae’n broses maith ac ara’ deg. Dyma grynodeb o’n gwaith am rŵan nes inni ddod yn fwy rhugl yn yr iaith.

Yn Henbant mae dolydd, tir pori, coetir, llynnoedd a hefyd golygfeydd godidog o’r môr a’r mynyddoedd. Ar hyn o bryd rydym yn tyfu llysiau a magu anifeiliaid ar gyfer cig ac wyau ac yn bwriadu cynhyrchu llefrith cyn hir hefyd – hyn i gyd ar raddfa atgynhyrchiol fach er mwyn cynnig bwyd a chynnyrch i ymwelwyr y ffarm a thrigolion y gymuned.

Rydym yn defnyddio dulliau Paramaethu, Rheolaeth Holistig, a rhai hen ffyrdd mwy traddodiadol hefyd, i fynd ati i gynnal fferm atgynhyrchiol. Ein nod ar y cyfan ydy cynhyrchu pridd a bwyd a dod â’r gymuned ynghyd.

Mae Henbant yn ganolfan cynhyrchu ond mae hefyd yn le gall bobl ymweld ag o am hoe fach i feddwl am yr hyn sy’n bwysig yn y byd sydd ohoni a beth sydd angen inni ei gynnig yn ôl i’r byd.

Bu inni fynd ati i gynnal cyrsiau yn ymdrin â pharamaethu, ffeltio a gwaith coed gwyrdd ac rydym yn awyddus i gynnig mwy o’r cyrsiau hyn a rhai eraill tebyg hefyd. Ein gobaith ydy denu mwy o drigolion yr ardal i fanteisio ar y cyrsiau yn ogystal â chynnal y cyrsiau. Fe fuasem ni wrth ein bodd yn clywed eich syniadau chi.

Bu Jenny a minnau yn chwilio am y lle perffaith er mwyn tyfu bresych a magu plant am sawl blwyddyn a minnau yn chwilio am rywle imi fedru dadbacio fy mag, plannu fy enaid yn y pridd a medru adnabod a bod ymysg pob nyth adar (ac unrhyw fywyd gwyllt eraill) am byth bythoedd… Dyma’r union le inni.
Dydyn ni ond newydd gyrraedd ac mae taith faith o’n blaenau ond rydan ni wedi cychwyn ar ein taith o leiaf.

O.N. Os hoffech chi weld y wefan gyfan yn Gymraeg, rhowch wybod inni. Fe fuasem ar ben ein digon o dderbyn eich help. Hefyd, os ydych chi’n byw yn lleol ac yn hoff o’n gwaith, fe fuasem ni wrth ein bodd tasech chi’n fodlon cydweithio gyda ni.

 Our yurt and Geo Dome

New yurt on
         platform

Made by us from a roll of canvas and a tree we have our yurt and and geodome ready for you as a prefct hide away

Read more here


Nearly Wild Camping

bell tent
         with sunset at henbant wild camping

We've joined forces with a brilliant initiative to encourage people to camp off the beaten pitch

Read more about Camping at Henbant here


Courses at Henbant

We want to start teaching all the things we believe in here next year, we have space for forest schools to wool crafts to organic gardening

Please get in touch if you can help


Matts Permaculture Diploma

In order to try and formalise a lot of our plans here at Henbant and to get into a position that we can teach permaculture ourselves Matt has signed up for the Permaculture Diploma, have a look at his ideas and all our plans for the farm hereHome - News - Courses - Farm - Visit - Shop - Camping - Yurt Permaculture - FAQ

Live simply so others may simply live.

Henbant Bach Farm, Tain Lon, Clynnogfawr, Caernarfon, Gwynedd LL54 5DF. 01286 660761 matt at henbant.org